Výroba šumivého vína

Výroba šumivého vína: Umění vytváření jiskřících lahodností

Šumivé víno, známé také jako šampaňské nebo prosecco, je nápoj spojený s oslavami a radostnými okamžiky. Jeho výroba je uměním, které vyžaduje preciznost, trpělivost a lásku k detailům.

Proces výroby šumivého vína začíná stejně jako u každého jiného vína – sklizní hroznů. Důležité je použít správný druh hroznů s optimálním obsahem cukru a kyselin. Po sklizni jsou hrozny stlačeny a drceny, aby se z nich získal mošt.

Následuje fermentace moštu, během které se cukr přeměňuje na alkohol. Poté dochází k prvnímu filtrování a míchání s kvasinkami a cukrem pro druhotnou fermentaci, která probíhá v uzavřených nádobách nebo lahvích. Během této fáze se vytvářejí bublinky oxidu uhličitého, které dávají šumivému vínu jeho charakteristickou perlivost.

Po dokončení fermentace je následujícím krokem degustace a míchání různých dávek vína pro dosažení požadované chuti a aroma. Následně je šumivé víno lahveno a označeno etiketou s informacemi o vinařství, ročníku a typu vína.

Šumivé víno může být buď vyrobeno tradiční metodou (metoda champenoise) nebo metodou tankovou (metoda Charmat). Tradiční metoda zahrnuje ruční otočení lahví během procesu fermentace, zatímco metoda tanková probíhá ve velkých tlakových nádobách.

V každém případě je však výsledkem šumivé víno plné jiskřících bublinek, osvěžující chuti a eleganci. Je to nápoj vhodný jak pro slavnostní příležitosti, tak pro každodenní radostné okamžiky.

 

Osm tipů pro výrobu šumivého vína: Od výběru vína po ‚degorgování‘

  1. Použijte kvalitní základní víno
  2. Dodržujte správné množství cukru
  3. Zachovejte optimální teplotu během fermentace
  4. Využijte metodu tradiční (tzv. ‚Champenoise‘) nebo tankovou (tzv. ‚Charmat‘)
  5. Dbejte na hygienu
  6. Kontrolujte tlak v lahvích
  7. Dejte vínu dostatek času na zrání
  8. ‚Degoržování‘

Použijte kvalitní základní víno

Při výrobě šumivého vína je klíčové použít kvalitní základní víno. Kvalita základního vína ovlivňuje celkovou chuť a aroma šumivého nápoje, proto je důležité vybrat hrozny a mošt s optimálními vlastnostmi. Použití vysoce kvalitního základního vína zaručí, že i finální produkt bude mít vynikající chuťové vlastnosti a bude lahodit každému, kdo si ho ochutná.

Dodržujte správné množství cukru

Je důležité dodržovat správné množství cukru při výrobě šumivého vína, protože to ovlivňuje proces fermentace a výslednou chuť nápoje. Příliš málo cukru může vést k nedostatečnému tvorbě bublinek, zatímco příliš mnoho cukru může způsobit nadměrný tlak v lahvích. Správné vyvážení cukru je klíčové pro dosažení dokonalé perlivosti a harmonické chuti šumivého vína.

Zachovejte optimální teplotu během fermentace

Během výroby šumivého vína je důležité udržovat optimální teplotu během fermentace. Správná teplota má klíčový vliv na proces fermentace a výslednou kvalitu vína. Příliš vysoké nebo nízké teploty mohou ovlivnit chuť, aroma a perlivost šumivého vína. Důkladná kontrola teploty během celého procesu je proto zásadní pro dosažení lahodného a vyváženého produktu.

Využijte metodu tradiční (tzv. ‚Champenoise‘) nebo tankovou (tzv. ‚Charmat‘)

Při výrobě šumivého vína můžete využít buď tradiční metodu, známou jako metoda Champenoise, nebo modernější tankovou metodu, nazývanou metoda Charmat. Tradiční metoda Champenoise zahrnuje ruční otočení lahví během procesu fermentace, což přispívá k vytvoření jemných bublinek a bohaté chuti. Na druhou stranu tanková metoda Charmat probíhá ve velkých tlakových nádobách, což umožňuje efektivnější a rychlejší výrobu šumivého vína s osvěžující perlivostí. Každá z těchto metod má své vlastní charakteristiky a může vést k vytvoření jedinečného šumivého nápoje plného lahodných nuancí.

Dbejte na hygienu

Při výrobě šumivého vína je důležité dbát na hygienu. Čisté pracovní prostředí, sterilní nádoby a pečlivě ošetřené vybavení jsou klíčové pro zachování kvality a bezpečnosti nápoje. I malá kontaminace může ovlivnit chuť a stabilitu šumivého vína, proto je nezbytné dodržovat hygienické standardy po celou dobu výrobního procesu.

Kontrolujte tlak v lahvích

Důležitým tipem při výrobě šumivého vína je pravidelná kontrola tlaku v lahvích během procesu fermentace. Správný tlak je klíčový pro vytvoření správné perlivosti a zachování kvality vína. Pravidelné monitorování tlaku pomáhá zajistit, že bublinky oxidu uhličitého se vytvářejí rovnoměrně a že šumivé víno bude mít po otevření lahve svůj charakteristický šumivý efekt.

Dejte vínu dostatek času na zrání

Je důležité, aby šumivé víno mělo dostatek času na zrání, aby se vyvinuly jeho charakteristické chutě a aroma. Trpělivost je klíčová při výrobě tohoto nápoje, protože kvalita vína se zlepšuje s každým dnem stráveným v procesu zrání. Dát vínu čas nejen umožní harmonické sladění všech složek, ale také zajistí, že si můžete plně vychutnat jeho komplexnost a bohatství při každém doušku.

‚Degoržování‘

Degoržování je důležitý krok ve výrobě šumivého vína, který spočívá v odstranění sedimentu z lahve. Tento proces se provádí po druhotné fermentaci a zrání vína na kvasnicích. Během degoržování je lahve nakloněna dozhora a krátce ponořena do mrazicí lázně, což způsobí zmrazení sedimentu obsaženého v uzávěru lahve. Poté se lahve rychle otevře a tlakem uvolněného oxidu uhličitého je sediment vystrčen ven. Tímto způsobem se dosahuje čistoty a jasnosti šumivého vína, připraveného k finálnímu zatavení uzávěru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.